top of page

Cennik

paytel_akceptujemy_edited.png
paytel_akceptujemy_edited.png
logo_rodzina3+news.jpg

      W ramach programu Rodzina 3+​ w Knurowie:

 • 10% zniżki na wizytę diagnostyczno-konsultacyjną

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym cennikiem usług rehabilitacyjnych
niemowląt, dzieci  i dorosłych

 

Pierwsza wizyta diagnostyczno - konsultacyjna
(stanowiąca istotny element przed rozpoczęciem terapii )                                                                      140 zł

Pierwsza wizyta konsultacyjno - diagnostyczna (czas ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb diagnostycznych)
obejmuje:

 • wywiad z pacjentem

 • kompleksowe badanie fizjoterapeutyczne

 • obiektywną ocenę, diagnozę

 • propozycję formy terapii

 • przedstawienie wskazań i przeciwwskazań do włączenia postępowania terapeutycznego 

 • wspólne ustalenie celów i zaplanowanie terapii

  nale
  ży pamiętać 0: 
  - zabraniu ze sobą posiadanej dokumentacji medycznej
  - stroju sportowym i obuwiu zmiennym

 

 

Konsultacja neurorozwojowa niemowląt                                                                                                         140 zł

Terapia indywidualna wczesnoniemowlęca i dziecięca metodą NDT Bobath  (45 min)*                95 zł              obejmuje:                                                                                                           

 • indywidualną pracę z dzieckiem z wykorzystaniem metod neurorozwojowych, NDT Bobath, PNF, elementów terapii SI                            

 • edukację rodziców

Pakiet 10 sesji                                                                                                                                                                                            855   zł

 

 

Diagnozowanie noworodków z grup ryzyka wg metody Prechtla                                                        300 zł

 • jednorazowa ocena ruchów spontanicznych noworodka w czasie czuwania

 • 98 % ​ trafność diagnozy (wg badań naukowych)

 • pisemny opis  diagnozy

 • przedyskutowanie wyniku badania z rodzicami

Integracja Sensomotoryczna (wg Ayres)

       Diagnoza SI                                                                                                                                                   300 zł
        (obejmuje: pełną sesję diagnostyczną, wydanie dokumentu diagnozy, omówienie z rodzicem wyników diagnozy)                                                                                                                                                            

       Terapia SI   (45 min)                                                                                                                                       95 zł

      Pakiet 10 sesji                                                                                                                                                     855  zł

 

Terapia  dzieci i młodzieży w wadach postawy  (45 min)                                                                                    

 • zajęcia z zakresu profilaktyki  i leczenia wad postawy

 • indywidualne zalecenia                                                                                                                                                                                                                             

terapia indywidualna                                                                                                                                                                                     75 

Pakiet 8 spotkań (7 sesji terapeutycznych + powtórna wizyta diagnostyczno-konsultacyjna)                                                550 zł 

                                                                                                                                                                                                     

 

Fizjoterapia kobiet
uro-ginekologiczna, ciężarnych i 
w połogu

 • zespoły bólowe ciężarnych                                                                                                                                                                 

 • mobilizacja blizny po cesarskim cięciu  (od momentu pełnego wygojenia rany)                                                                       

 • przy rozejściu mięśni prostych brzucha                                                                                                                    

 • problemy dna miednicy mniejszej                                                                                                                                                                  
   tj. wysiłkowe nietrzymanie moczu (pociążowe, u kobiet aktywnych sportowo)     

                                                                          

sesja indywidualna                                                                                                                                                                                         100 zł   

Pakiet 8 sesji  indywidualnych                                                                                                                                                                  665 zł
 

 

Neurologiczna rehabilitacja  pacjentów dorosłych - indywidualna  (45 min)                                     100 zł

 • indywidualna praca z pacjentem

 • po udarach niedokrwiennych i krwotocznych mózgu i rdzenia,

 • w stwardnieniu rozsianym (SM),

 • w parkinsonizmie (Choroba Parkinsona),

 • po uszkodzeniach nerwów obwodowych.
  Pakiet 10 sesji                                                                                                                                                                                     900 zł
   
     

 

 

Ortopedyczna rehabilitacja  pacjentów dorosłych - indywidualna  (45 min)                                     100 zł

 • indywidualna praca z pacjentem 

 • kinezyterapia

 • po zabiegach operacyjnych na stawach obwodowych,

 • po endoprotezoplastyce,

 • po złamaniach, skręceniach, zwichnięciach,

 • w zespołach bólowych przeciążeniowych

       Pakiet 10 sesji                                                                                                                                                                                       900 zł 
   
 

 

Onkologiczna rehabilitacja  pacjentów dorosłych - indywidualna (45 min)                                        100 zł 

 • po mastektomii, operacjach oszczędzających,

 • po leczeniu z powodu guzów tkanek miękkich,

 • terapia przeciwobrzękowa (drenaż limfatyczny, terapia ruchowa).
  Pakiet 10 sesji                                                                                                                                                                                       900zł 

                                                                                                 

 

Masaż (45 min)                                                                                                                                                           100 zł

        Pakiet 10 sesji                                                                                                                                                                                     900 zł

Drenaż limfatyczny (45 min)                                                                                                                                  120 zł 

        Pakiet 10 sesji
                                                                                                                                                                                    1080 zł

 

 

Terapia łączona indywidualna   dzieci                                                                                                                            od 100 zł   

                                                                                                                                                    

Terapia łączona indywidualna dorośli                                                                                                        od 120 zł

 

Kurs noszenia dzieci w chustach dla rodziców

 • kurs podstawowy (indywidualny, czas trwania  ok. 2 - 2,5 godziny)                                                      250 zł
  obejmuje - prelekcję z pokazami multimedialnymi dotyczącą historii chustonoszenia na świecie, rozwoju
  prawidłowego i nieprawidłowego dzieci, wpływu noszenia dzieci w chustach na ich rozwój psychomotoryczny,
  dyskusja, praktyczna nauka wiązania tzw. kieszonki i kangurka,
  plus jedno dodatkowo wybrane  wiązanie.

 • Cena obejmuje materiały dydaktyczne, karty wiązań,  możliwe jest ćwiczenie na lalkach demonstracyjnych -  wymiarami i wagą zbliżone do noworodka) oraz chustach  udostępnionych przez organizatora.                     

 • Kurs prowadzony jest przez mgr fizjoterapii, certyfikowanego terapeutę dziecięcego metody neurorozwojowej Bobath, certyfikowanego doradcę chustononszenia niemieckiej szkoły chustonoszenia Didymos.

 

Kurs noszenia dzieci w chustach dla rodziców

 • kurs rozszerzony (indywidualny, czas trwania ok. 2 - 2,5 godziny)                                                     250 zł
  obejmuje - krótkie wprowadzenie, pytania do wiązań typu kieszonka i kangurek, wspólna analiza problemów, praktyczna nauka wiązań na plecach, na boku (różne warianty). 

 • Cena obejmuje materiały dydaktyczne, karty wiązań,  możliwe jest ćwiczenie na lalkach demonstracyjnych - lalki wymiarami i wagą zbliżone do noworodka) oraz chustach udostępnionych przez organizatora.                     

 • Kurs prowadzony jest przez mgr fizjoterapii, certyfikowanego terapeutę dziecięcego metody neurorozwojowej Bobath, certyfikowanego doradcę chustonoszenia niemieckiej szkoły chustonoszenia Didymos.

 

 

Kurs pielęgnacji niemowlęcia wg ndt Bobath dla rodziców  ok. 2 godziny                                             250 zł          

Plastrowanie dynamiczne (Kinesjo Taping)

 • podczas terapii lub  jako dodatkowa usługa                                                                                       3 zł za 5 cm taśmy                                                                                                                                                                                                    


Zaświadczenia i opinie                                                                                                                   1 szt./30zł
 

 

Psycholog

konsultacja indywidualna (do 60 min)                                                                                                                                   140 zł

psychoterapia indywidualna (45 min)                                                                                                                                    120 zł

 

konsultacja rodzinna/pary (60 min)                                                                                                                                                            150 zł


  

Wizyty domowe **
do każdej wizyty domowej doliczana jest stawka terapii + indywidualnie kwota dojazdu do pacjenta

   
terapeuta zastrzega sobie możliwość przerwania terapii w każdym momencie w przypadku dzieci niewspółpracujących        
     (silny  płacz, szczególne rozdrażnienie) dlatego należy mieć na uwadze aby w miarę możliwości dzieci
     na  terapię przychodziły wypoczęte i najedzone. 

**Możliwe są również wizyty domowe za dodatkową opłatą na terenie Knurowa i okolic. Wówczas do ceny    
     podstawowej  naliczana jest dodatkowa opłata za dojazd. Więcej informacji udzielamy telefonicznie 783 656 776.!

Regulamin wizyt w RehaPraxis Fizjoterapia

1.   Pacjent zobligowany jest do punktualnego stawiania się w wyznaczonym terminie wizyty.

2.   Spóźnienia na wizytę skutkować będą skróceniem czasu spotkania o czas spóźnienia.

3.   Ewentualne odwołanie wizyty przez pacjenta musi nastąpić do godziny 15.00 dnia poprzedzającego planowaną wizytę.

4.   Jeśli pacjent nie dotrze na umówioną wizytę bez uprzedniego odwołania jej (pkt. 3), wizyta jest uznawana za zrealizowaną i nie ma możliwości jej odrobienia, wówczas na adres pacjenta zostanie wysłany rachunek za wizytę na kwotę zgodną z cennikiem lub wizyta zostanie odpisana od wykupionego pakietu.

5.   Rezygnacji można dokonać wyłącznie:
- osobiście,
- kontaktując się telefonicznie 783656776
- wysyłając wiadomość sms na podany wyżej nr telefonu.

6.   Jeżeli wizyta zostanie odwołana przez terapeutę, będzie ona nadrobiona w możliwym wolnym terminie.

7.   Opłata za wizytę uiszczana jest przed wizytą i płatna w całości na miejscu.

paytel_akceptujemy.png
prechtl cennik
masaz cennik
chustowanie kurs podstawowy cennik
chustowanie kurs rozszezony cennik
fizjoterapia kobiet
pacj. dorośli ortoped.
pacj. dorośli neurologiczni
pielęgnacja niemowlęcia cennik
wady postawy
terapia Bobath cennik
pierwsza wizyta cennik
kinesjo taping
bottom of page