top of page

Diagnostyka metodą Prechtla

 ...czyli bezstresowe badanie wcześniaków, noworodków urodzonych o czasie oraz niemowląt w pierwszych trzech miesiącach życia ...

Poród przedwczesny i jego następstwa 

 

 

Poród przedwczesny to sytuacja, której zazwyczaj każdy stara się uniknąć, gdyż stanowi pewne zagrożenie dla dziecka i jego matki. Im wcześniej przed terminem urodzi się dziecko, tym mniejsze jego szanse na przeżycie, a jednocześnie większe ryzyko problemów ze zdrowiem wcześniaka. Zagrożenia dla wcześniaka wynikają z niedojrzałości ich układów. Życie dziecka nie jest już podtrzymywane przez organizm matki, a jego organizm nie jest jeszcze gotowy do samodzielnego funkcjonowania. Przyczyny przedwczesnego porodu mogą wynikać z powikłań ciąży lub czynników środowiskowych.
 

Co jeśli moje dziecko jest wcześniakiem?
Jak rzutuje to na jego dalszy rozwój?
Dzięki fenomenalnym zdolnościom mózgu dzieci, opisywanym jako plastyczość mózgu, wykwalifikowany specjalista jest w stanie tak kierować terapią dziecka by pewne uszkodzone, czy niedomagające części ośrodkowego układu nerwowego przejęte zostały funkcjonalnie przez części nieuszkodzone mózgu. Mówiąc bardziej obrazowo, większa ilość wypracowanych umiejętności dziecka koordynowana jest przez mniejszy obszar ośrodkowego układu nerwowego, aniżeli  w przypadku gdy każda część mózgu odpowiedzialna jest za daną umiejętność. Warunkiem by tak się stało jest odpowiednio wcześnie włączona terapia, możliwie jak najwcześniej! 
Stąd też tak ważna jest umiejętność rozpoznania czy dziecko prezentuje prawidłowe czy patologiczne wzorce ruchowe.
Ocena metodą Prechtla możliwa jest już w szpitalu, w pierwszych dniach życia dziecka, nawet jeśli maluszek przebywa w inkubatorze.

W skrócie
Metoda diagnozowania wg Perchtla, jest bezinwazyjną oceną rozwoju noworodków przedwcześnie urodzonych, a także urodzonych o czasie. Stosowana jest w przypadku gdy istnieje podejrzenie lub gdy noworodek należy do grupy ryzyka (najczęściej krwawienia śródczaszkowe okołoporodowe) czego konsekwencją może być rozwinięcie MPD. 

Metoda polega na ocenie ruchów spontanicznych dziecka. Rodziców najczęściej prosi się o nagranie  10-20 minutowego filmu, podczas jego aktywności spontanicznej. Diagnosta metody Prechtla analizuje prezentowane przez dziecko wzorce ruchowe i na ich podstawie jest w stanie określić kierunek w jakim będzie się rozwijało oraz czy wymagana jest na tym etapie terapia.
Dla lepszej kontroli rozwoju dziecka, zalecane jest powtarzanie badania w odstępach 2 tygodniowych.Jeśli...

Twoje niemowlę jest wcześniakiem, jest dzieckiem z grupy ryzyka, dostało niską punktację skali Apgar, coś Cię niepokoi w jego rozwoju? Skonsultuj się z naszym specjalistą. Przebada Twoje dziecko skupiając się na jego aktywności własnej.

Badanie wg metody Prechtla jest badaniem bezinwazyjnym może zostać przeprowadzone w warunkach domowych, zmniejszając stres dziecka i jego rodziców.


Co zyskasz?

Pewność, że Twoje niemowlę wymaga lub nie wymaga specjalistycznej terapii.

Pamiętaj, że wcześnie wykryte nieprawidłowości i szybko podjęta terapia, zapewnią Twojemu dziecku lepszy start w życie.

Niestety diagnostów metody Prechtla jest wciąż w Polsce niewielu.
Nasz ośrodek ma to szczęście, bo jeden z nich jest do Państwa dyspozycji tu na miejscu, w Knurowie!


 

Diagnostyka_metodą_Prechtla..jpg

Diagnozowanie noworodków z grup ryzyka wg metody Prechtla  - 500 zł

  • jednorazowa ocena ruchów spontanicznych noworodka w czasie czuwania

  • 98 % ​ trafność diagnozy (wg badań naukowych)

  • pisemny opis  diagnozy

  • przedyskutowanie wyniku badania z rodzicami

Możliwa także konsultacja neurorozwojowa wcześniaków, noworodków oraz niemowląt ze specjalistą rozwoju dziecięcego
(terapeuta Bobath, Bobath Baby) -
180 zł 

bottom of page