top of page

Integracja sensoryczna (SI) wg Jean Ayres

20190919_155231.jpg

Czyli..."umiejętność porządkowania wszelkich wrażeń zmysłowych aby umieć sensownie z nich korzystać"
                                                                   Jean Ayres (twórczyni metody)
Integracja sensoryczna oznacza opracowywanie informacji przez mózg... Mózg, przy ciągle zmieniających się warunkach, musi wybierać informacje sensoryczne, względnie wzmacniać lub utrudniać ich przyjmowanie. Innymi słowy: Mózg ma za zadanie integrować wszystkie informacje.

Integracja sensoryczna pomaga nam zrozumieć i wpływać na
"problemy zachowania się" dzieci.


Od czego zaczynamy?
 
pierwszym krokiem jest przeprowadzenie rzetelnej diagnozy składającej się z                                                                                   

  • kwestionariuszy dla rodziców

  • spotkania diagnostycznego z dzieckiem na sali SI

  • opracowania przez diagnostę pisemnego dokumentu oraz omówienie go wraz z rodzicami

Diagnoza SI             -  450 zł 
obejmuje: pełną sesję diagnostyczną, wydanie dokumentu diagnozy, omówienie z rodzicami wyników diagnozy


Terapia SI - 140 zł                                                                                                                                                     

bottom of page