Pierwsza wizyta

P

...stanowi istotny element przed rozpoczęciem terapii.


Pierwszy kontakt z pacjentem jest dla nas bardzo ważny. Przebieg tej wizyty rzutuje na rozpoznanie, a także postępowanie terapeutyczne, dlatego nie ograniczamy jej ramami czasowymi, czas regulowany jest indywidualnie w zależności od potrzeb diagnostycznych. Rzadko bowiem pierwsza wizyta wymaga jedynie zebrania wywiadu od pacjenta, wywiadowi towarzyszy szereg badań i testów, pozwalających na dokładne zobrazowanie pacjenta i jego dolegliwości.  

Pierwsza wizyta  konsultacyjno - diagnostyczna w naszym ośrodku obejmuje:

 • wywiad z pacjentem

 • kompleksowe badanie 

 • obiektywną ocenę, diagnozę

 • propozycję form terapii

 • przedstawienie wskazań i przeciwwskazań do włączenia postępowania terapeutycznego 

 • wspólne ustalenie celów i zaplanowanie terapii.

  Należy pamiętać o zabraniu ze sobą: 
  - posiadanej dokumentacji medycznej
  - wygodnym stroju (dotyczny rehabilitacji ruchowej)
  - obuwiu zmiennym (dotyczy rehabilitacji ruchowej)


  Koszt pierwszej wizyty 120
   zł

 

Wizyta konsultacyjna wieku rozwojowego niemowląt i dzieci

Jeśli rozwój dziecka budzi Państwa wątpliwości, np. asymetryczne ułożenie, nadmierne lub obniżone napięcie mięśniowe, unoszenie główki, obracanie się,  pełzanie,  czworakowanie, prężenie się do tyłu, zaciśnięte piąstki, wysoko uniesione ramiona, nadmierna płaczliwość, problemy podczas karmienia i inne lub po prostu chcecie Państwo skonsultować Wasze dziecko z terapeutą dziecięcym, specjalistą wieku rozwojowego, uzyskać fachową poradę, wskazówki, a przede wszystkich rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości - zapraszamy na wizytę konsultacyjną.


Koszt wizyty diagnostyczno - konsultacyjnej wieku rozwojowego niemowląt i dzieci  120 zł

Regulamin wizyt RehaPraxis Fizjoterapia

 1. Pacjent zobligowany jest do punktualnego stawiania się w wyznaczonym terminie wizyty.

 2. Spóźnienia na wizytę skutkować będą skróceniem czasu spotkania o czas spóźnienia.

 3. Jeśli pacjent nie dotrze na umówioną wizytę bez uprzedniego odwołania jej (minimum 2 godziny przed planowanym spotkaniem), wizyta jest uznawana za zrealizowaną i nie ma możliwości jej odrobienia, wówczas na adres pacjenta zostanie wysłany rachunek za wizytę na kwotę zgodną z cennikiem.

 4. Rezygnacji można dokonać osobiście lub kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@rehapraxis.pl lub telefonicznie 783656776

 5. Jeżeli wizyta zostanie odwołana z winy terapeuty, będzie ona nadrobiona w możliwym wolnym terminie.

 6. Opłata za wizytę uiszczana jest po wizycie i płatna w całości na miejscu.