top of page

Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna

RehaPraxis Fizjoterapia

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, “ORODO”, “GDPR” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookies, oraz o zasadach, na jakich przetwarzanie danych osobowych odbywa się po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Marzena Cebula prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Marzena Cebula RehaPraxis Fizjoterapia”, ul. Ogrodowa 1H, lok U3, 44-190 Knurów.

 

Wszystkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres: kontakt@rehapraxis.pl

 

Przetwarzanie danych osobowych – zakres, cel i podstawa prawna

 

Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwo ze strony internetowej www.rehapraxis.pl, w tym zapisywanych w plikach cookies.

 

Administrator pozyskuje Państwa dane osobowe w związku z prowadzoną korespondencją e-mail w celu komunikacji związanej z korzystaniem z usług fizjoterapeutycznych, otrzymywania informacji dotyczących planowanych wizyt, jak również informacji o działalności RehaPraxis Fizjoterapia. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują m. in.: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny, dane właściwe do realizacji usługi, adres IP.

 

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b) RODO.

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji usług wskazany w przepisach prawa. Dane kontaktowe podawane w celach korespondencyjnych są przetwarzane przez okres nie krótszy niż 5 lat. Po upływie tego okresu Administrator podejmuje decyzję o dalszym przetwarzaniu danych, ich anonimizacji lub usunięciu.

 

Udostępnianie danych osobowych

 

Dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, to jest dostawcom usług takich jak: serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, firmy z obszaru obsługi księgowej itp. - wyłącznie na podstawie umowy powierzenia danych.

Dane osobowe w postaci danych kontaktowych mogą być przekazywane do państw trzecich przez dostawcę usług teleinformatycznych, w tym usług cloudowych (tzw. „chmura”) na serwery zlokalizowane w państwach trzecich – brak wymaganej zgody osoby której dane dotyczą (art. 45 ust 1 RODO).

 

 

 

 

Prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do podanych danych, jak również prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Posiada Pani/Pan także uprawnienie do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

 

Przysługuje Pani/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Pliki cookies

 

Co to są pliki cookies?

 

Cookies, zwane również „ciasteczkami” (z języka angielskiego cookie oznacza „ciasteczko”) to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

 

Jakie funkcje spełniają cookies?

 

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Właściciel serwera może również sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Pobrane dane pozwalają na powiązanie z komputerem połączonym z Internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

 

Jak wykorzystujemy informacje z cookies?

 

Informacje zapisane za pomocą plików cookies służą tylko i wyłącznie w celach statystycznych, oraz w celu dostosowania strony www do indywidualnych preferencji użytkownika.

 

W każdej chwili użytkownik niniejszej strony może zmienić ustawienia dotyczące przechowywania plików cookies, dostosowując odpowiednio ustawienia w używanej przeglądarce internetowej.

Klauzula Informacyjna

RehaPraxis Fizjoterapia

profil na portalu społecznościowym FACEBOOK

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej zwane RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z obsługą fanpage’u „RehaPraxis Rehabilitacja” jest Marzena Cebula prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Marzena Cebula RehaPraxis Fizjoterapia”.

  2. Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane wiadomością prywatną lub w komentarzu pod postem i prowadzenia z Państwem dalszej korespondencji oraz obsługi sprawy, której ona dotyczy – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO.

  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2 powyżej.

  4. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego wiadomością prywatną lub w komentarzu pod postem mogą być podmioty związane z Administratorem, oraz osoby które wyświetlają na Facebook-u profil RehaPraxis Fizjoterapia.

  5. Dane osobowe podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego wiadomością prywatną lub w komentarzu pod postem mogą być przekazywane do państw trzecich przez dostawcę usługi gromadzenia danych w chmurze na serwery zlokalizowane w państwach trzecich – brak wymaganej zgody osoby której dane dotyczą (art. 45 ust 1 RODO).

  6. Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji, ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie danych. W zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji wspólnego celu wynikającego z prowadzonej korespondencji, o czym osoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.

  7. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  8. Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

bottom of page