top of page

Pierwsza wizyta

Praca

Do CV obowiązkowo proszę dołączyć klauzulę:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Marzenę Cebula, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Marzena Cebula RehaPraxis Fizjoterapia” z siedzibą w Knurowie, ul. Ogrodowa 1H, lok U3, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

 

Dodatkowo prosimy o zapoznanie się z poniźszą klauzulą informacyjną:

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UCZESTNIKA PROCESU REKRUTACYJNEGO

RehaPraxis Fizjoterapia

 

  1. Administratorem danych osobowych uczestnika procesu rekrutacji jest Marzena Cebula prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Marzena Cebula RehaPraxis Fizjoterapia” z siedzibą w Knurowie, ul. Ogrodowa 1H lok U3.

  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na stanowisku: ……………………………………………… .

  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji są obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

  4. Odbiorcami danych osobowych w procesie rekrutacji są pracownicy i współpracownicy Administratora, którzy zostali wyznaczeni do udziału w procesie rekrutacji.

  5. Dane osobowe przechowuje się do czasu zakończenia procesu rekrutacji, tzn. zatrudnienia osoby na wskazanym stanowisku albo zakończenia rekrutacji bez zatrudnienia, jak również w terminie do 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia rekrutacji.

  6. Uczestnik procesu rekrutacji ma prawo żądać od Administratora dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do skorzystania z „bycia zapomnianym”, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Brak podania niezbędnych danych osobowych będzie skutkował nieuwzględnieniem rekrutującego w procesie rekrutacji z uwagi na brak możliwości kontaktu z uczestnikiem oraz oceny jego kompetencji.

  8. Uczestnik procesu rekrutacji jest uprawniony do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, poprzez kontakt z Administratorem za pomocą dowolnego środka komunikacji.

  9. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest zawarcie w CV następującego oświadczenia:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Marzenę Cebula, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Marzena Cebula RehaPraxis Fizjoterapia” z siedzibą w Knurowie, ul. Ogrodowa 1H, lok U3, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).”

Nasz ośrodek podejmie  współpracę z:
 

-fizjoterapeutą
do pracy z dziećmi - terapeuta Bobath
do pracy z dziećmi - terapeuta SI
do pracy z dziećmi - wady postawy

- fizjoterapeutą
do pracy z pacjentami dorosłymi - ortopedycznymi, neurologicznymi

- logopedą/ neurologopedą dziecięcym

- dietetykiem


Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres kontakt@rehapraxis.pl

bottom of page