top of page

Psycholog

P3252029.JPG

Konsultacja psychologiczna


Pierwsze spotkanie lub kilka spotkań z osobą / osobami zgłaszającymi się po pomoc. Ma na celu wstępne rozeznanie problemu, diagnozę występujących trudności, a w konsekwencji  ustalenie możliwych sposobów dalszego postępowania. Może zakończyć się decyzją o podjęciu odpowiedniej psychoterapii (np. indywidualnej, małżeńskiej/ pary lub rodzinnej). Konsultacja trwa do 60 min. 

 

Zapoczątkowany ustaleniem zasad współpracy, pomiędzy psychoterapeutą a klientem, cykl regularnych spotkań. Czas trwania oraz częstotliwość spotkań uzależnione są od przyjętego celu pracy, w zależności od potrzeb i charakteru występujących trudności.

 

Koszt konsultacji indywidualnych 180 zł
 

 

Psychoterapia indywidualna dzieci od 10 r.ż/ dorosłych 180 zł
terapia 150zł


Psychoterapia paty/małżeńska 180 zł

Psychoterapia małżeństwa/ pary

 

Cykl  spotkań małżeństwa / pary z terapeutą, podczas których następuje praca nad wzajemną relacją. Poprzedzony jest spotkaniem konsultacyjnym oraz ustaleniem zasad i celu pracy (w formie kontraktu). Częstotliwość spotkań oraz czas trwania psychoterapii ustalany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i charakteru występujących trudności.
Sesja psychoterapii małżeństwa/ pary trwa 60 minut.
Koszt 180 zł

 

Psychoterapia rodzinna

 

Cykl spotkań, w których uczestniczą wszyscy członkowie rodziny. Zalecana głównie w przypadku występowania zaburzeń u dzieci i młodzieży oraz problemow w relacjach rodzinnych. Podczas pierwszych spotkań (konsultacyjnych) ustalony zostaje cel pracy, czas trwania terapii oraz częstotliwość spotkań w zależności od indywidualnych potrzeb i zgłaszanych trudności.
Spotkania rodzinne trwają 60 minut.
Koszt 180 zł

bottom of page