top of page

NDT Bobath

na czym polega terapia metodą NDT Bobath

    Metoda NDT - Bobath została zapoczątkowana w latach 40 tych XX wieku w Londynie przez fizjoterapeutkę Bertę Bobath i jej męża Karela - neurologa. Była i jest rozwijana i modyfikowana wraz ze zdobywaniem doświadczenia  w obserwacji przebiegu prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju ruchowego niemowląt i dzieci. 

   

Jest metodą leczenia usprawniającego niemowląt i dzieci z zaburzonym rozwojem ruchowym. Metoda oparta jest ściśle na neurofizjologii, a jej celem jest pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło ono uzyska niezależność w życiu i na tyle wykorzystać swoje możliwości, na ile pozwala istniejące uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.

 

Zaburzenia napięcia mięśniowego i opóźnienie w ustępowaniu odruchów bezwarunkowych (pierwotnych) lub ich przetrwanie poza okres fizjologicznego występowania, powodują odmienne doświadczenia czuciowo-ruchowe. Pierwszym nieprawidłowym objawem rozwoju ruchowego niemowląt jest zwykle opóźnienie lub brak unoszenia głowy, czyli osiagania jej kontroli. To skutkuje nieprawidłowym najczęściej asymetrycznym układaniem się dziecka, nadmiernie prostując się lub zginając.

    Plan postępowania terapeutycznego jest zawsze dobierany indywidualnie, a same ćwiczenia dzięki specyficznej, miękkiej, delikatnej, a jednocześnie pewnej pracy rąk terapeuty dostarczają dziecku odpowiednich bodźców. Usprawnianie metodą NDT musi dokonywać się w odpowiednio długim czasie, wystarczającym dla utrwalenia ćwiczonego ruchu w codziennych sytuacjach życiowych, tak aby nowy ruch stał się częścią własnego programu ruchowego, wpisanego w jego schemat ciała.

    Zaburzenia w rozwoju ruchowym moga być kontynuacją nieprawidlowości, które rozpoczynają się w życiu płodowym lub są wynikiem zagrożeń z okresu okołoporodowego. Początkowo objawiać się mogą nieprawidłowym nasileniem odruchów pierwotnych i zaburzeniami napięcia mięśniowego. Niektóre z tych odruchów mogą być wygórowane inne zaś osłabione.

    Zaburzenia te wynikają najczęściej z pewnych nieprawidłowości lub niedojrzałej jeszcze czynności ośrodkowego układu nerwowego.
Utrudniają one rozwój prawidłowej pracy mięśni przeciwko sile grawitacji, która jest niezbędna do osiągania kolejno pojawiających się umiejętności ruchowych.

Kolejno rozwijające się umiejętności to unoszenie głowy, obroty, pełzanie, siadanie, czworakowanie, stanie i chodzenie. W pierwszych tygodniach życia nieprawidłowości wykrywane są dzięki diagnozowaniu metodą Prechtla. Zaburzenia rozwojowe ujawniają się najwyraźniej wtedy kiedy dziecko powinno przyjmować inną pozycję niż noworodkowa, na przykład powinno zacząć podnosić głowę, obracać się.

więcej na temat samej metody NDT www.ndt-bobath.pl

       

         terapeuta zastrzega sobie możliwość przerwania terapii w każdym momencie w przypadku dzieci niewspółpracujących             (silny  płacz, szczególne rozdrażnienie) dlatego należy mieć na uwadze aby w miarę możliwości dzieci  na  terapię przychodziły wypoczęte i najedzone.  W przypadku konieczności wcześniejszego przerwania zajęć, czas pozostały przewidziany na terapię nie podlega nadrabianiu.                                                                                                                                                                  

bottom of page