top of page

Diagnostyka metodą Prechtla

 ...czyli krótki film oceniający, aktywność własną dziecka 

Na świat przyszło Wasze dziecko. Wielka radość!
Jednak maluszek urodził sie przed 40 tygodniem ciąży. Małe, bezbronne, nieradzące sobie jeszcze z nowym otoczeniem. Często pod stałą opieką lekarzy specjalistów, ciagłe badania kontrolujace pracę narządów. 

 

 

Poród przedwczesny i jego następstwa 

 

 

Poród przedwczesny to sytuacja, której zazwyczaj każdy stara się uniknąć, gdyż stanowi pewne zagrożenie dla dziecka i jego matki. Im wcześniej przed terminem urodzi się dziecko, tym mniejsze jego szanse na przeżycie, a jednocześnie większe ryzyko problemów ze zdrowiem wcześniaka. Zagrożenia dla wcześniaka wynikają z niedojrzałości ich układów. Życie dziecka nie jest już podtrzymywane przez organizm matki, a jego organizm nie jest jeszcze gotowy do samodzielnego funkcjonowania. Przyczyny przedwczesnego porodu mogą wynikać z powikłań ciąży lub czynników środowiskowych.
 

Co jeśli moje dziecko jest wcześniakiem?
Jak rzutuje to na jego dalszy rozwój?
Istnieje pewne przekonanie, że wcześniak zawsze wcześniakiem pozostanie i skótkować to będzie w jego życiu. Można temu zapobic. 
Dzięki fenomenalnym zdolnościom mózgu dzieci, opisywanym jako plastyczość mózgu, wykwalifikowany specjalista jest w stanie tak kierować terapią dziecka by pewne uszkodzone, czy niedomagajace części ośrodkowego układu nerwowego przejęte zostały fukcjonalnie przez części nieuszkodzone mózgu. Mówiac bardziej obrazowo, większa ilość wypracowanych umiejętności dziecka koordynowana jest przez mniejszy obszar ośrodkowego układu nerwowego, aniżeli  w przypadku gdy każda część mózgu odpowiedzialna jest za daną umiejętność.
Warunkiem by tak sie stało jest odpowiednio wcześnie włączona terapia, możliwie jak najwcześniej! Stąd też tak ważna jest umiejętność rozpoznania czy dziecko prezentuje prawidłowe czy patologiczne wzorce ruchowe. Ocena metodą Prechtla możliwa jest już w szpitalu, w pierwszych dniach życia dziecka, nawet jeśli maluszek przebywa w inkubatorze.

W skrócie
Metoda diagnozowania wg Perchtla, jest bezinwazyjną oceną rozwoju noworodków przedwcześnie urodzonych, a także urodzonych o czasie. Stosowana jest w przypadku gdy istnieje podejrzenie lub gdy noworodek należy do grupy ryzyka (najczęściej krwawienia śródczaszkowe okołoporodowe). Metoda polega na ocenie ruchów spontanicznych dziecka. Rodziców najczęściej prosi się o nagranie  10-20 minutowego filmu, podczas jego aktywności. Diagnosta metody Prechtla analizuje prezentowane przez dziecko wzorce ruchowe i na ich podstawie jest w stanie okreslić kierunek w jakim będzie się rozwijało oraz czy wymagana jest na tym etapie terapia.
Dla lepszej kontroli rozwoju dziecka, zalecane jest powtarzanie badanie w odstepach 2 tygodniowych.Jeśli...

Twoje niemowlę jest wcześniakiem, jest dzieckiem z grupy ryzyka, dostało niską punktację skali Apgar, coś Cię niepokoi w jego rozwoju?

Skonsultuj sie z naszym specjalistą. Przebada Twoje dziecko skupiając się na jego aktywności własnej.
Badanie wg metody Prechtla jest badaniem bezinwazyjnym może zostać przeprowadzone w warunkach domowych, zmniejszając stres dziecka i jego rodziców.

Co zyskasz?

Pewność, że Twoje niemowlę wymaga lub nie wymaga specjalistycznej terapii.

Pamietaj, że wcześnie wykryte nieprawidłowości i szybko podjęta terapia, zapewnią Twojemu dziecku lepszy start w życie..

Niestety diagnostów metody Prechtla jest wciąż w Polsce niewielu.
Nasz ośrodek ma to szczęście, bo jeden z nich jest do Państwa dyspozycji tu na miejscu, w Knurowie!


 

bottom of page